Spis treści

O autorach | str. 7

Wprowadzenie | str. 9

Rozdział 1. Kompetencyjne testy sytuacyjne - trafne, ale niedoceniane | str. 15


Czym są kompetencyjne testy sytuacyjne? | str. 16

Skąd się wzięły testy sytuacyjne? | str. 18

Pięć przesłanek przemawiających za wykorzystaniem testów sytuacyjnych | str. 25

Czas na testy sytuacyjne | str. 28

Rozdział 2. Kilka ważnych faktów - trafność i rzetelność testów sytuacyjnych | str. 30

Czym jest efektywność pracy? | str. 31

Czym jest trafność narzędzi oceny? | str. 34

Czym jest rzetelność narzędzi oceny kompetencji? | str. 40

Co tak naprawdę mierzą testy sytuacyjne? | str. 43

Rozdział 3. Proces tworzenia kompetencyjnych testów sytuacyjnych w pigułce | str. 46

Czym jest jakość testów sytuacyjnych? | str. 46

Zanim zaczniesz | str. 49

Etapy tworzenia kompetencyjnych testów sytuacyjnych | str. 51

Z pamiętnika praktyka: naruszanie założeń testów sytuacyjnych | str. 56

Rozdział 4. Identyfikacja stanowiska i analiza pracy | str. 58

Produkty analizy pracy | str. 59

Proces analizy pracy | str. 63

Eksploracja stanowiska i wstępna lista zadań | str. 64

Walidacja, stworzenie pełnej listy zadań i identyfikacja KSAOs | str. 71

Przetworzenie zebranych danych | str. 73

Rozdział 5. Pozyskanie, sortowanie i selekcja incydentów krytycznych | str. 75

Produkty analizy incydentów krytycznych | str. 78

Krok 1. Pozyskanie incydentów krytycznych i wstępne sortowanie | str. 79

Krok 2. Sortowanie właściwe i selekcja incydentów krytycznych | str. 91

Rozdział 6. Konwersja incydentów w dylematy sytuacyjne | str. 95

Incydenty krytyczne a dylematy sytuacyjne | str. 95

Czym się charakteryzują dylematy sytuacyjne? | str. 96

Rozdział 7. Stworzenie, ocena i selekcja reakcji oraz określenie formatu odpowiedzi i klucza oceny testu | str. 107


Krok 1. Pozyskanie i opracowanie reakcji na dylematy | str. 108

Krok 2. Określenie formatu pytania/odpowiedzi na dylematy | str. 115

Krok 3. Ocena efektywności każdej reakcji i opracowanie klucza odpowiedzi | str. 118

Krok 4. Określenie właściwości testu i ostateczna selekcja pozycji testowych | str. 124

Rozdział 8. Wdrażanie testów sytuacyjnych | str. 128

Kiedy warto pomyśleć o wdrożeniu kompetencyjnego testu sytuacyjnego | str. 128

Forma | str. 129

Możliwość oszukiwania | str. 132

Możliwość stworzenia banku dylematów umożliwiającego losowanie | str. 132

Przeznaczenie - czy tylko rekrutacja i selekcja? | str. 133

Narzędzia i metody uzupełniające | str. 134

Pytanie o powód wyboru danej reakcji | str. 134

Zastosowanie kompetencyjnych testów sytuacyjnych w rekrutacji i selekcji wyższej kadry menedżerskiej - studium przypadku | str. 135

Słowniczek pojęć | str. 141

Literatura cytowana | str. 149

Indeks | str. 155