"Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników"

 Każdy proces rekrutacji, selekcji i oceny pracowników powinien się opierać na rzetelnych i trafnych narzędziach pomiarowych, pozwalających na dotarcie do tych cech osobowych, które mają znaczenie dla organizacji.

Kompetencyjne testy sytuacyjne – narzędzie pomiarowe z powodzeniem stosowane w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników – opierają się na serii dylematów, zaprojektowanych tak, aby skutecznie mierzyć jakość sądów osoby badanej w sytuacjach związanych z określonym stanowiskiem pracy. W książce zaprezentowano zarówno doświadczenia firm i organizacji stosujących kompetencyjne testy sytuacyjne w codziennych działaniach, jak i wyniki badań prowadzonych przez kilkadziesiąt lat w tym zakresie. Zawiera ona praktyczne wskazówki związane z tworzeniem i wdrażaniem kompetencyjnych testów sytuacyjnych w organizacji oraz szczegółowe omówienie zagadnień takich jak:

- cechy kompetencyjnych testów sytuacyjnych, ich historia, argumenty przemawiające za ich wykorzystaniem w codziennej praktyce organizacji,

- problematyka pomiaru w diagnozie kompetencji – pojęcia efektywności pracy, trafności i rzetelności narzędzi pomiaru,

- proces tworzenia kompetencyjnych testów sytuacyjnych – elementy ich projektowania, praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w złożonym środowisku biznesowym,

- dokładne omówienie kolejnych kroków projektowania testu,

- zagadnienie wdrażania kompetencyjnych testów sytuacyjnych oraz związane z tym wyzwania i rekomendacje.

Książka będzie cennym źródłem wiedzy na temat testów i ich przeprowadzania dla menedżerów, pracowników działów personalnych, studentów i wykładowców zarządzania.

 

   

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.